Strategisen suunnittelun tarkoituksena on kartoittaa yrityksenne ja markkinoiden tilanne.

Analyysin tavoitteena on ymmärtää keitä asiakkaanne ovat ja mistä heidät löytää? Lähtökohta-analyysiin kuuluvat yritysanalyysi, markkina-analyysi, kilpailija-analyysi ja ympäristöanalyysi. Lopuksi kaikki tulokset kootaan yhteen johtopäätösten tekemistä varten.

  • Markkinointisuunnitelmat
  • Viestintä- ja brändistrategiat
  • Konseptisuunnittelu
  • Kampanjasuunnitelmat
  • Projektijohto

#strateginensuunnittelu #markkinointi #yhteisömanagerointi #viestintä #brändistrategiat #konseptisuunnittelu #projektijohto #markkinointi #yhteisömanagerointi #mainostoimisto #lahti

Tehokas strategia — tärkein aineeton omaisuus

Tehokas strategia on yrityksesi tärkein aineeton omaisuus. Ammattimaisesti kehitetty brändistrategia on avain tehokkaaseen myyntiin ja kestävään kasvuun.

Zinaida Melnikova /  Toimitusjohtaja