Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

 

Rekisterinpitäjä

Sky5Media Oy

Kokkokallionkatu 13 A 3

15170 Lahti

Y-tunnus 2967527-1

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Zinaida Melnikova

+358 (0) 40 215 7714

 

Rekisterin nimi

Sky5Media Oy:n asiakasrekisteri.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään yrityksen tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Sky5Media Oy:n alihankkijoilla.

 

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sukupuoli, sähköposti, www-osoite, kieli, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.

 Tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alennuksista.

 Käyttäjätunnus ja salasana.

 Säännönmukaiset tietolähteet

Sky5Media Oy

 

 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Sky5Media Oy ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille.

 Sky5Media Oy voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

 Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Evästeiden käyttö

Sky5Media Oy käyttää verkkosivustossa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

 

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää nimi-, osoitetietojaan sekä muita tietojaan ottamalla yhteyttä Sky5Media Oy:n yhteyshenkilöön.