Digitalisaatio ei ole pelkkää teknologiaa; se on tärkeä väline, se on parhaimmillaan tie atk:n avulla tapahtuviin uusiin, hyvin monipuolisiin ja yllättäviinkin tehtäviin. Digitalisaatio on vahvana apuna liike-elämän ja yhteiskunnan muutoksessa sekä kehityksessä.


Palvelut uusiutuvat ja kehittyvät, vanhoja tapoja ja käytäntöjä hylätään, muutetaan sekä automatisoidaan. Lisääntyvä tiedon ja datan määrä ja pilvipalveluiden yleistyminen luovat uusia palveluja ja tiedon analyyttisen tarkastelun ja siihen on-line -reagoinnin. Digitalisaatio organisaatiotasolla on ajattelun ja toiminnan organisoinnin muutosta. Digitalisaation ydin on tieto; sen keruu, hallinta ja käyttö.


Tiedon määrä voi yllättää, tiedon kasvu voi yllättää, tiedon automatisointi voi yllättää. Vanhat, kokeneet ja menestyneet yritykset voivat jäädä uusien saman alan yritysten jalkoihin. Uudet ja nuoret yritykset syntyvät uudenlaisen tiedon keräämisen, hallitsemisen ja jakamisen kulttuuriin. Se on tämän päivän tietokulttuuria, joka yhteiskunnan kaikilla tasoilla vaatii jatkuvaa oppimista tiedonkäsittelyyn. Nykyiset maailman menestyksekkäimmät yritykset ovat perustettu vuoden 1990 jälkeen, digitalisaation ja myös globalisaation vauhdittamina ja avulla.


Digitalisaation merkitys korostui korona-aikana

Digitalisaatio on ottanut ja ottaa koko ajan myönteistä otetta organisaatioissa, ja monella tavalla ihmisten arjessa ja elämässä. Moni asia on koronavirusepidemian vuoksi siirtynyt hoidettavaksi verkossa. Karanteeni loi poikkeukselliset ja uudet ulkoiset olosuhteet, jotka pakottivat digitalisaation etenemään.
Vaikka tuhoa ei kaikilta osin voitu välttää, kriisi antaa aina mahdollisuuksia. Palveluja ja tekemisiä siirretään uudelle tasolle, ja niitä kehitellään. Kriisi on käännekohta, jonka seurauksena globalisaatiosta jää jäljelle se ydin, jota ilman uusikaan maailma ei voi toimia. Tulevaisuudessa tämä vauhdittaa siihen liittyvien tietoja ja dataa kantavien teknologioiden, verkkojen ja alustojen kehitystä.


”Tietoa parhaiten soveltavat yksilöt menestyvät tulevaisuudessa, ja osaaminen on jokaisen ihmisen parasta muutosturvaa.” – Antti Palola, STTK
Yrityksissä investoidaan nyt digitalisaation tarjoamiin, tietoa ja dataa kantaviin teknologioihin sekä alustoihin, enemmän kuin koskaan. Yritysten ITC-budjetti kohdennetaan nyt entistä enemmän digitalisaatiohankkeisiin, siis uusien teknologioiden käyttöönottoihin ja automaatioon. Monille on tärkeä luoda etäpalveluita tukevaa ympäristöä, jotta tuleviinkin kriiseihin oltaisiin valmiina, muutoksiin pystyvinä ja kilpailukykyisinä.


Teknologian kehitys lisää ja parantaa elintasoa

Digitalisaation kehitys saa ja tuo aikaan uusia ja tuottavia mahdollisuuksia kehittyä ja menestyä. Kun uusi teknologia mahdollistaa palveluiden tuotannon järjestämisen täysin uusilla tavoilla, on sillä myös merkittävä vaikutus ihmiselämään ja talouteen.


Mutta teknologia yksin ei riitä. Digitalisaation onnistuminen edellyttää, että organisaatiossa jokaisella on pääsy tarvittavaan tietoon, verkostoon ja osaamiseen. On oltava vapaus toimia itsenäisesti ja siirtää tietoa yli siilorajojen. Digitalisaation tarkoituksena on uuden mahdollistaminen, ja siksi valmius kokeilla uusia ratkaisuja on digitaalisen organisaatiokulttuurin ytimessä.


Digitalisaatio ja tieto vaatii ihmiseltä jatkuvaa kehittymistä, muutoksia tekemällä ja niiden kanssa toimimalla. STTK:n puheenjohtaja Antti Palola kertoo tämän ytimekkäästi: ”Tietoa parhaiten soveltavat yksilöt menestyvät tulevaisuudessa, ja osaaminen on jokaisen ihmisen parasta muutosturvaa.”

#digitalisaatio #digitalmarketing #sky5media #yhteisömanagerointi #data #tieto

-->