Mikä on mainostoimiston rooli tänä päivänä?

Yksi haastavimmista tehtävistä on avoin viestintä asiakkaan kanssa. Mikä on hänelle riittävä määrä tietoa ja milloin taas pureudutaan liian syvälle puuduttavaan ammattijargoniin. Kiinnostaako asiakasta kuulla miten luova prosessi etenee, jos lopputulos vastaa asiakkaan toiveitta? Väitän, että aika harvaa asiakasta lopulta kiinnostaa miten toivottuun lopputulokseen on päästy.


Asiakasta ei voi kuitenkaan jättää suunnittelun ja toteutuksen välissä kokonaan yksin ihmettelemään, miten työ edistyy. Siksi sekä asiakkaalla että suunnittelijalla tulee olla selkeä käsitys mikä on hankkeen tavoite, budjetti, aikataulu ja mitä seuraavaksi tapahtuu. Selkeys ja läpinäkyvyys sitouttaa asiakkaan projektiin, vahvistaa asiakkaan hallinnan tunnetta, lisää avoimuutta ja auttaa kaikkia osapuolia sopimaan realistisia deadlineja sekä pysymään budjetissa. Mitä selkeämmin tavoitteet ja hyödynnettävät työkalut on määritelty, sitä vähemmän muutoksia tarvitaan projektin varrella. Se lisää luottamusta!


Yksi ammattitaitoisen suunnittelijan pääkyvykkyyksistä on esittää selkeitä ratkaisuja ja esittää ne vakuuttavasti asiakkaalle. Mainostoimiston ja sen suunnittelijan johdonmukainen toiminta syntyy myös joustavuudesta – kyky ottaa vastaan palautetta ja notkeasti muokata omaa ajatteluaan auttaa projektin onnistumisessa. Hyvä suunnittelija osaa kysyä oikeita kysymyksiä, keskittää työtään, jakaa avoimesti ideoitaan asiakkaalle ja valmistautuu huolella projektitapaamisiin asiakkaan edustajien kanssa. Avoimen viestinnän rinnalla näiden yhdistelmästä kasvavat tuloksellinen mainostoimistoyhteistyö ja pitkäikäiset asiakassuhteet.

#sky5media #mainostoimisto #yhteisömanagerointi #lahti #espoo #markkinointitoimisto #viestintä

-->