Selkeys ja tiiviys.

Käyttöliittymä ei ole monitulkintainen. Sitä ei ole ylikuormitettu komennoilla, ponnahdusikkunoilla, animaatioilla tai turhilla houkuttelevilla yksityiskohdilla. Teksti ja rakenne ohjaavat käyttäjän tavoitteeseensa ja auttavat keskittämään huomion haluttuun elementtiin.

Tunnistaminen ja intuitiivisuus.

Käyttöliittymän elementit ovat tuttuja, vaikka käyttäjä näkisikin tuotteesi ensimmäistä kertaa. Intuitiivinen käyttöliittymä toimii niin kuin käyttäjä odottaa sen toimivat eikä hänen tarvitse käyttää aikaa sen selvittämiseen mitä tehdä seuraavaksi.

Responsiivisuus.

Hyvä käyttöliittymä reagoi välittömästi käyttäjän toimiin ja on vuorovaikutuksessa henkilön kanssa. Käyttäjä ymmärtää, mitä näytöllä sillä hetkellä tapahtuu. Tehdyt toiminnot saavat aikaan haluttuja tuloksia. Selkeät tekstit, kuvakkeet ja animaatiot mahdollistavat tämän.

Johdonmukaisuus.

Kaikki käyttöliittymän elementit – valikot ja alasvetovalikot, painikkeet, ilmoitukset, ikonit ja haut – toimivat samalla tavalla jokaisella sivulla.

Estetiikka.

Käyttöliittymä on visuaalisesti houkutteleva. Käyttö on miellyttävää, mikään ei häiritse tai harhauta käyttäjää.

Tehokkuus.

Hyvä käyttöliittymä ohjaa käyttäjän oikeaan pisteeseen nopeasti ja vaivattomasti.

Nöyryys.

Kaikki tekevät virheitä. Hyvin suunnitellussa käyttöliittymässä on valmiina pahoittelevia viestejä ja vinkkejä, jos jokin menee pieleen. Se auttaa ylläpitämään asiakasuskollisuutta virheiden sattuessa.

Mutta miten voin varmistaa, että suunnittelemani käyttöliittymä täyttää kaikki yllä luetellut vaatimukset?
Käytettävyystestaus on tehokas menetelmä ja voin sen avulla arvioida käyttöliittymän ’intuitiivisuutta’ ja nähdä, miten todelliset käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa tuotteen kanssa ensimmäisellä käyttökerralla. Ja kun he tuntevat käytön helpoksi ja mutkattomaksi, se tarkoittaa, että tuote täyttää heidän tarpeensa ja toiveensa.

#mobiilisovellus #sovellus #sky5media #mobiili #web #ios #android #älypuhelin #appi #käyttöliittymä

-->